SME100 2010

Giải thưởng 100 công ty phát triển nhanh SME 2010


Golden Bull Award 2010

Giải thưởng Bò Vàng 2010


SME Recognition 2011

Công nhận doanh nghiệp vừa và nhỏ 2011


PUMM 2nd Top 50 Teams Enterprise Award 2011

Giải thưởng Top 50 Team Doanh nghiệp 2011


Enterprise 50 Award 2012

Giải thưởng Doanh nghiệp 50 năm 2012


Ernst & Young Entrepreneur of the Year 2012

Ernst & Doanh nhân trẻ của năm 2012


Golden Bull Award 2012

Giải thưởng Bò Vàng 2012


APEA 2012

Giải thưởng Doanh nhân Châu Á Thái Bình Dương 2012


Star Business Award 2014

Giải thưởng Ngôi sao Doanh nghiệp 2014


Sin Chew Business Excellence Awards 2016

Giải thưởng Doanh nghiệp Xuất sắc Sin Chew 2016


Golden Eagle Award 2016

Giải thưởng Đại bàng vàng 2016


SME100 SAMENTA 35th Anniversary Award 2022

Giải thưởng kỷ niệm 35 năm SME100 SAMENTA 2022